Uw docenten

De opleiding tot Anti Pest Coordinator wordt gegeven door de onderstaande docenten. Als gastdocenten treden op: ervaringsdeskundige jongeren Lina Cascais, Pito Raaijmakers en/of Jordy Buijs. En: Susanne van Rootselaer (gecertificeerd anti pest coordinator en werkzaam op het Dongemond College te Raamsdonksveer)

Bamber Delver

bamberdelver nlBamber Delver is één van de oprichters van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, waar hij tevens één van de CRKBO geregistreerde hoofddocenten is. Hij is als jeugd trendwatcher verbonden aan de Academie en houdt zich bezig met het signaleren van en publiceren over trends op het gebied van (jeugd en) media en de effecten daarvan op de maatschappij.
 
De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor professionals door middel van innovatieve opleidingen en trainingen, congressen en rapportages. Bamber is één van de initiators van de zeer succesvolle Nationale Opleiding MediaCoach, waarvoor deze opleiding in 2008 subsidie ontving van de Europese Commissie. (www.nomc.nl)
 
In 2000 werkte hij voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton en wel als programmamanager van Kinderen & Internet waardoor hij de eerste in Nederland was die zich bezig hield met (nieuwe) mediagerelateerde thema’s zoals cyberpesten en grooming. In 2001 richtte hij stichting De Kinderconsument op, belangenbehartiger van jeugd in de digitale maatschappij.
 
De stichting is sindsdien pleitbezorger voor een veilige kinderomgeving op internet. In 2003 publiceerde hij het boek Pandora’s Mailbox waarna vele boeken over jeugd en internet volgden: Slim en Safe Internetten (2005), Vet Veilig Internet (2007) en samen met collega Liesbeth Hop het standaardwerk over digitaal pesten ‘Pesten Is Laf’ (2009). In 2011 verscheen hun boek over jeugd en het mobiele internet: De WIFI Generatie, Vliegensvlug en Vogelvrij op het Mobiele Internet (zie ook www.wifigeneratie.nl) (2e druk 2012).
 
Hij is een veelgevraagd spreker op congressen, gaf in 2004 de Nationale Jeugdlezing in de Rode Hoed, organiseert jaarlijks voor de Academie het Nationaal Mediawijsheid Congres, adviseert politie en buro Halt over jeugd & mediagerelateerde thema’s zoals stalking en grooming, e.d., stelt educatieve programma’s samen voor onderwijs, bibliotheek en jeugdzorg (zie www.jeeigendatabaas.nl), is hoofddocent aan de Nationale Opleiding MediaCoach op de voormalige Nederlandse Antillen.
 
Hij was in 2011 gastredacteur van de speciale uitgave van Donald Duck ‘Wifiwijs in Duckstad’, maakt deel uit van het Media Literacy Network, heeft een column in het Radio 1 programma Dit Is De Dag ‘Achter de voordeur’ en is te gast in vele regionale en landelijke media.
 
Hij initieerde de opzienbarende campagne ShareGeenShit en de PestThermometer: zie www.mediaenmaatschappij.nl/sharegeenshit 
 
Bovendien schrijft hij met regelmaat visiedocumenten zoals ‘The Voices Of Holland’ over toekomstige jeugd & mediatrends: www.mediaenmaatschappij.nl/voices
 

 

Liesbeth Hop

Liesbeth Hop 700pxLiesbeth Hop is één van de oprichters van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, waar zij tevens één van de CRKBO geregistreerde hoofddocenten is. Vanuit de Academie houdt zij zich bezig met het signaleren van en publiceren over trends op het gebied van media en de effecten daarvan op de maatschappij.

 
De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor professionals door middel van innovatieve opleidingen en trainingen, congressen en rapportages. Liesbeth is één van de initiators van de zeer succesvolle Nationale Opleiding MediaCoach, waarvoor zij in 2008 subsidie ontving van de Europese Commissie. (www.nomc.nl)
 
Daarnaast startte zij in 2004 met haar Stichting Media Rakkers, het kenniscentrum voor jeugd en media. Liesbeth zet zich al jaren passioneel in voor de verbetering van de mediawijsheid van jeugd, ouders en professionals en is (mede)auteur van meerdere boeken over jeugd en media, waaronder de meest recente uitgave De Wifi Generatie, Vliegensvlug en Vogelvrij op het Mobiele Internet - 2edruk februari 2012. (www.wifigeneratie.nl)
 
Zij is een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland, treedt op in de nationale pers, is lid  van verschillende jury’s zoals Media Ukkies, Hollywood in de Klas en van Stichting Weet Wat je Besteedt, ontwikkelt en publiceert gratis lesmethoden voor het basis- en voortgezet onderwijs, begeleidt studenten bij hun afstudeeropdrachten, schrijft artikelen en columns en geeft presentaties en gastcolleges aan verschillende hogescholen en universiteiten. 
 
Zij initieerde de invloedrijke campagne Gun Kinderen Hun Eigen Label, zie www.gunkinderenhuneigenlabel.nl 
 
Voorheen was Liesbeth Hop de oprichtster en eerste voorzitter van het Internet Advertising Bureau Europe (www.iab.net), lid van de merkenraad van CoolBrands en was zij jarenlang directeur van het digitale marktonderzoekbureau Pro Active International.
 

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik én toekomsttrends
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. het organiseren van de stem van jeugd bij het anti pest beleid
 • Branche-erkende en door een brede Adviesraad gedragen opleiding
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur
 • Gevarieerde groep deelnemers: onderwijs, jeugdzorg, bibliotheek, mediatheek, zelfstandigen, bedrijfsleven, buro Halt, diverse Nationaal MediaCoaches, justitie, politie e.a.
 • De opleiding biedt u persoonlijke ontwikkeling, niet slechts de verbetering van uw didactische en beleidsvaardigheden
 • Doorlopende uitwisseling en expertise via speciale Facebook Pagina
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat (het Nationaal Congres Pesten)
 • Eigen educatieve projecten, exclusief beschikbaar voor de deelnemers zoals #ShareGeenShit en een eigen workshop op het jaarlijkse congres
 • Al 95 professionals opgeleid, die meteen uw directe collega’s zijn
 • Ieder jaar: het Nationaal Congres Pesten, het volgend congres is op dinsdag 16 mei 2017

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'