Antipestcoordinator400Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om een eigen anti pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen. 

Word Anti Pest coördinator. Wij leiden u graag op.

Lees hier de studiewijzer.

Inhoud van de opleiding 

De opleiding gaat in op de volgende aspecten van (digitaal) pesten m.b.t. scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties: 

1. De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten (o.a. invloed van sociale media)

2. Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders)

3. Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders)

4. Beleid: preventie en interventie (verschillende beproefde preventiemethodes), waarbij Positive Peergroup Pressure als uitgangspunt wordt gehanteerd

Klik hier voor de lesdata en aanmelding.