adult students

Klik hier voor de nieuwe studiewijzer

Enkele ervaringen door ons reeds opgeleide Anti Pest Coördinatoren:  

 • Bedankt voor alle info de afgelopen weken!
 • Een goede basis. 
 • De invulling van de opleiding was goed, heb veel vernieuwende zaken gehoord.
 • Dank je wel weer voor je lessen, je openheid en je manier van lesgeven/coachen en prikkelende vragen stellen
 • Ik had hier heel veel aan!
 • Bedankt voor je enthousiaste manier van kennis overbrengen
 • Een super opleiding, waarmee ik heel veel in de praktijk kan.
 • Bedankt, het was een leuke opleiding!
 • Dank je voor je motiverende, enthousiasmerende aanwezigheid
 • Dank voor de info en expertise
 • Ik ben blij met alle info! Als juf maar ook als ouder 

De opleiding wordt gegeven aan de hand van het principe Flipping The Classroom, waarbij studenten online en offline aan de slag gaan met interactieve opdrachten. We behandelen in de 8 bijeenkomsten 8 dossiers. 

De opzet van de opleiding, 8 bijeenkomsten in 8 dossiers (thema’s)

1. Dossier Wat is (online) pesten. De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten onder invloed van sociale media. Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders). Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders).

2. Dossier Schoolveiligheidsbeleid. Scan het eigen veiligheidsbeleid en ontdek de hiaten. Opstellen van doelstellingen tot verbetering van het eigen veiligheidsbeleid aan de hand van de voorwaarden van OCW en (onderwijs)adviesorganisaties. Ook: het recht om anders te zijn. Wat kunnen scholen en andere organisaties doen om de diversiteit onder jongeren te behouden en te bewaken?

3. Dossier De docent als doelwit. Feiten rond de kwetsbaarheid van personeel, voorbeelden van ‘docentje-pesten’, aanpak via beleid. Over schoolcultuur en het effect van voorbeeldgedrag op de veiligheidsbeleving van leerlingen.

4. Dossier Juridische termen en cases. Alles over overtredingen, aangiftes en meldingen. Uitwerken van cases aan de hand van het eigen veiligheidsbeleid in samenwerking met politie.

5. Dossier Jongeren als ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundige jongeren als gastdocent, waarbij hun verhaal tevens als voorbeeld dient om vakkundig op te kunnen reageren: wat kun jij voor deze jongeren doen als zij binnen jouw organisatie het pesten overkomt? Adviezen van de jongeren zelf op jouw voorgestelde beleidsaanpak. (foto: Jordy, Lina, Pito)

6. Dossier: Tegengif, sociale media als positieve kracht. Wat kun je als organisatie doen met social media om het (pest)tij te keren en preventie via positiviteit te bewerkstelligen. Voorbeelden van collega’s en opdracht.

7. Dossier: Voorbeelden van voorlichting. Kennismaking met verschillende Anti pest methodes, en; hoe kun je voorlichting geven aan doelgroepen zoals ouders, collega’s, kinderen, jongeren? Voorbeelden en oefeningen in o.a. presentatievaardigheden.

8. Dossier: De Anti Pest Coördinator in de praktijk. Bezoek van collega Anti Pest Coördinator Susanne van Rootselaar die vanuit haar ervaring vertelt hoe zij al jaren gecertificeerd en actief is. Communicatie naar de organisatie toe, voorbeelden van mogelijke projecten. Afronding en afsluiting.

Lees hier de studiewijzer.

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik én toekomsttrends
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. het organiseren van de stem van jeugd bij het anti pest beleid
 • Branche-erkende en door een brede Adviesraad gedragen opleiding
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur
 • Gevarieerde groep deelnemers: onderwijs, jeugdzorg, bibliotheek, mediatheek, zelfstandigen, bedrijfsleven, buro Halt, diverse Nationaal MediaCoaches, justitie, politie e.a.
 • De opleiding biedt u persoonlijke ontwikkeling, niet slechts de verbetering van uw didactische en beleidsvaardigheden
 • Doorlopende uitwisseling en expertise via speciale Facebook Pagina
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat (het Nationaal Congres Pesten)
 • Eigen educatieve projecten, exclusief beschikbaar voor de deelnemers zoals #ShareGeenShit en een eigen workshop op het jaarlijkse congres
 • Al 95 professionals opgeleid, die meteen uw directe collega’s zijn
 • Ieder jaar: het Nationaal Congres Pesten, het volgend congres is op dinsdag 16 mei 2017

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'